Başkan'ın Mesajı

 

Kültür; toplumun ve bireyin yaşam sürecinde öğrendiği ve biriktirdiği her türlü bilgi, gelenek, görenek, yetenek, sanat ve alışkanlıklarını içine alan değerler bütünüdür.

Kentler; tarihin, kültürün ve medeniyetin ortaya çıktığı mekânlar olarak geçmişin izlerini geleceğe taşırlar. Geçmişten günümüze, tarihin, doğanın ve bireylerin bıraktığı izler, kentin kültürel kimliğinin oluşmasına da önemli katkı sağlar. Bu bağlamda; şehrin kültürel ve sosyal aktiviteleri bakımından zenginliği kent kimliğini belirleyen önemli faktörlerdendir.

Kentlerin belleğini oluşturan kent müzeleri de, temelde bir kentin yaşam hikâyesini, tarihsel ve kültürel birikimini, kentte yaşayan her yaştaki insanıyla paylaşan, geçmişiyle bugününü izleyerek öğrenen ve irdeleyen genç nesiller yetiştirmek için oluşturulan eğitim mekânlarıdır. Dolayısıyla kent müzeleri,  kültürel kimliğimizi dünden bugüne, bugünden de yarına taşıma görevini üstlenen eğitim işlevini de yerine getirirler.

Edirne Belediye Başkanlığı da, halkımızın kentle aidiyet bağlarını güçlendirmek, kent bilincine sahip hemşeriler yaratmak adına “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin kurulmasını Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirmiştir.

M.Ö. dört binli yıllarda Trakya'ya ismini veren Traklar tarafından kurulmuş olan Edirne, tarih boyunca Anadolu ve Avrupa arasında bir geçiş noktası olduğundan dolayı farklı kültürlerin ve dinlerin buluşma yeri olmuş, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bir kenttir. “Edirne Kent Belleği Müzesi”nin hayat bulduğu “Hafızağa Konağı” da gerek yapısı gerekse işlevi ile kent tarihine önemli izler bırakan tarihi bir konaktır.

 Bu tarihi mekânda oluşturduğumuz “Edirne Kent Belleği Müzesi”, kentin tarihsel serüvenini canlı tutma, tarihsel dokusu, eğitim, kültür ve sanatıyla, gelenek ve görenekleriyle, kentin içinde yaşayan sessiz ve gizli kahramanlarının sözlü kültür belgeleriyle geçmişi bugüne bağlayıp geleceğe uzanma adına önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Edirne Kent Belleği Müzesi, doğurgan müze olarak işlevini yürütecektir. Burada kurmuş olduğumuz seksiyonlar daha sonraki süreçlerde ayrı bir müzeye dönüşerek, kentimizi taçlandıracaktır.

Bu bağlamda, yarınımızın teminatı olan çocuklarımız müzede kuracağımız atölyelerde buluşturulacak ve ürettikleri eserler burada sergilenecektir. Halkımızın elinde bulunan fotoğraf, belge ve her türlü Edirne konulu materyal, müzemiz görevlileri tarafından teslim alınarak gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Kurmuş olduğumuz WEB sitesi aracılığıyla da müze hakkında genel bilgilere, müze materyali ve kent belleği ile ilgili her türlü bilgi ve materyale interaktif ortamdan ulaşılabilecektir.

     Edirne Kent Belleği Müzesi, kentimizin belleğidir, kimliğidir, geçmişidir, sürekliliğidir. Yarını kurgularken başvurulacak en değerli kaynaktır. Amacımız; kent müzesini ziyarete gelen halkımızın nasıl bir kentte yaşadıklarını görmeleri, kentin hafızasını belleklerine yüklemeleri, aynı zamanda kent müzesinin kapısından çıkarken yaşadığı kentin önemini kavramaları, kendinden önce bu kentte yaşamış insanların bıraktığı izlerin değerini fark etmeleri, “ben de bu kente bir katkıda bulunabilir miyim?” düşüncesini kazanan bireylerin kazanılmasını sağlamaktır.

Edirne Kent Belleği Müzesi’nin kentimize ve ulusal kültürümüze hayırlı olması dileklerimle sevgiler sunarım.

 

                                                                                                                      Recep GÜRKAN                                                                                                                         Edirne Belediye Başkanı 

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Edirne Kent Müzesi. Tel : +90 284 2147379 bilgi@edirnekentmuzesi.com
© 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.074 sn.