Proje’nin Amacı

 Edirne’nin tarihi gelişimini araştırmak ve araştırma sonucu elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek, basılı ve dijital kent belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dâhil, bilim, kültür, din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların, temaların etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak, sergilemek ve benimsetmek amacı doğrultusunda “Edirne Kent Belleği Müzesi” kurulmasına ve Hafız Ağa Konağı’nın bu işlevle kullanılmasına karar verilmiştir.

 

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Edirne Kent Müzesi. Tel : +90 284 2147379 bilgi@edirnekentmuzesi.com
© 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.057 sn.