Hafız Ağa Konağı’nın Tarihçesi

Anıtsal mimari eserlerin bulunduğu tarihi kent dokusu içinde yer alan Edirne’deki bir diğer sivil mimarlık örneği olan Hafız Ağa Konağı’nın ilk sahibi Hafız Ağa, dönemin siyasi olayları içinde yer almış bir kişiydi. Osmanlı’nın son döneminde siyasi gelişmelere de tanık olan Hafızağa Konağı, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli toplântılarına ev sahipliği yapmıştı.

Hafızağa’dan sonra konağın mülkiyeti oğlu Bekir Kovankaya’ya; 1940 yılında, onun çocukları Mehmet ve Fatma Derviş’e, 1967’de de Fatma Naciye Kovankaya’ya geçmiştir. Varislerince 1989 yılında Abdülkadir Akgün’e satılan konak, 2000 yılının Kasım ayında Edirne Valisi Fahri Yücel döneminde İl Özel idaresi'nce son sahibinin rızasıyla kamulaştırılmıştır.

Kâgir zemin üzerine iki katlı inşa edilmiş olan konak, karnıyarık sofalı plân tipindedir. Tüm odalar ortada yer alan sofaya açılmaktadır. Giriş ve birinci katta toplam 8 oda yer almaktadır. Giriş katında yer alan konağın başodasının duvarlarında kalemişiyle yapılmış bordürler ve biri İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nı, bir diğeri de Avrupa şehrini tasvir eden iki duvar resmi yer almaktadır. Üst katta biri ana cepheye bakan, bir diğeri de yan sokağa bakan iki balkonu bulunmaktadır. Birinci katın sofasında da duvarda birbirine karşılıklı olarak manzara resimleri yer almaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ÇEKÜL Vakfı tarafından yaptırılmıştır.

Edirne Valiliği binanın restorasyonu, tüm mimari öğeleri aslına uygun olmak üzere, büyük bir titizlikle 14 ayda tamamlamıştır.

Edirne Valisi Rahmetli Fahri Yücel döneminde tamamlanan restorasyon sonrası, binanın satın alınmasını sağlayan Eski Edirne Valisi Rahmetli Fahri Yücel adına bina bir dönem “Edirne Fahri Yücel Kent Tarihi Müzesi” olarak hizmet vermiştir. Bina, daha sonraki dönemde müzenin kapatılmasıyla işlevini yitirmiştir. 

Edirne Valiliği, 18 Mayıs 2015 tarihinde konağın mülkiyetini Edirne Belediyesi’ne devretmiştir. Edirne Belediyesi, Hafız Ağa Konağı’nın “Edirne Kent Belleği Müzesi” olarak işlevselleştirilmesine karar vermiştir. Edirne Belediye Meclisi, 3 Eylül 2014 tarihli toplantısında, Edirne Kent  Müzesi kurulması ve yönergesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Tasarım çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda Hafız Ağa Konağı 5 Mayıs 2017 Cuma gününden itibaren düzenlenen tören ile "Edirne Kent Müzesi" olarak hizmet vermeye başlamıştır.

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Edirne Kent Müzesi. Tel : +90 284 2147379 bilgi@edirnekentmuzesi.com
© 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.051 sn.